Gelir raporu ve prim

Müşteri danışmanları için

Yaptığın işten zevk almalısın. Ekip üyeleri ile anlaşabilmelisin. Tabii ki maaş da uygun olmalıdır.

KiKxxl firmasında herkes garantili 12 EUR*/sa. saatlik ücret + primden yararlanır. Inbound ve outbound satışlarda ortalama aylık gelir yakl. 2.100 – 2.800 Euro arasındadır (tam zamanlı). Inbound serviste ayda yakl. 2.100 – 2.400 Euro’ya ulaşabilirsin (tam zamanlı).

Şeffaflığa önem veriyoruz, bu nedenle sana aylık prim raporu ile KiKxxl müşteri danışmanlarının prim sistemini göstereceğiz.

KiKxxl prim modeli

KiKxxl firmasının ücretlendirme modeli 3 bölümden oluşuyor: Saatlik ücret, provizyonlar ve nitelik.

  • Inbound ve outbound satışlarda 11 Euro/s ücretlendirmesi ile başlıyorsun, sana ayrıca saat başına 1 Euro prim veriyoruz, yani toplamda saatlik 12 Euro kazanıyorsun. 7. takvim ayı itibariyle kesin olarak 12 Euro/sa. + prim alıyorsun.
  • Inbound serviste: 11 Euro/sa. ücretlendirmesi ile başlıyorsun, sana ayrıca saat başına 0,50 Euro prim veriyoruz, yani toplamda saatlik 11,50 Euro kazanıyorsun. 7. takvim ayı itibariyle kesin olarak 12 Euro/sa. + prim alıyorsun.

Temel saatlik ücret

KiKxxl firmasında müşteri temsilcisi olarak çalışma alanına göre saatlik 11,50 Euro ya da 12 Euro arasında değişen sabit bir saatlik ücret alacaksın.
Bu saatlik ücret ek kazanç imkanların için temeldir. Ne olursa olsun temel saatlik ücretin altına düşme gibi bir durum olamaz.

Provizyonlar

Bizde başarı her zaman ödüllendirilir. KiKxxl bünyesinde görev yapan her müşteri temsilcisi cezbedici bir prim sisteminden faydalanır. Böylece ana maaşını ciddi oranda yükseltme imkanın var. Güncel prim raporunda da görüldüğü gibi, tüm satış danışmanlarının %95’i maaşını, primlerle ortalama 2.176,38 Euro’ya yükseltiyor.